BİLDİRİM

BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Özel Gazi Anadolu Koleji, Bilişim Teknolojilerini etkin kullanabilen, bilişim teknolojilerini kullanmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde çalışmalarımız devam ediyor.

    Dersimizde işlediğimiz konular, Bilgisayara Giriş, İşletim Sistemleri, Kelime İşlem Programları, Sunum Programları, Excell hesaplama Programı,Programlamaya Giriş – Kodlama saatı, Çizim programlarından oluşmaktadır.

    Derslerimiz, her öğrencinin bir bilgisayarı kullanabilmesine imkân tanıyan bilgisayar laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda projeksiyon aleti yardımı ile ders anlatılmakta ve daha sonra da öğrencilerimizin öğrendikleri konu ile ilgili çalışma yapmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin ders boyunca kendilerine ait bir bilgisayarda çalışması bireysel eğitimi de sağlamakta ve öğrenilenlerin pekiştirilmesinde son derece etkili olmaktadır.