BİLDİRİM

BİLİŞİM ATÖLYESİ

Bilişim teknolojileri dersi kapsamında “Teknoloji Tüketen Değil Teknoloji Üreten Çocuklar Yetiştiriyoruz” misyonu ile yola çıkarak hazırlanan ders içerikleri ile eğitim–öğretim gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda bilişim teknolojilerini ve teknolojiyi etkili ve doğru kullanmaları için verilen eğitimlerin yanı sıra onları düşünmeye, problem çözmeye, üretmeye ve hayal etmeye yönlendiren ortamlar ile öğrencilerin bu becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Anasınıfı ve 1. sınıfta öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini tanıyarak teknoloji okur yazarlığı konusunda gelişim göstermeleri hedeflenmektedir. Anasınıfından itibaren kodlama eğitimlerinin başlandığı derslerde, konu ve kazanımlar oyunlaştırılarak öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerileri ve programlama temellerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. İçerikteki eğitimler ile küçük yaş grubundaki çocuklara merak duygusuyla, hayal ettiklerini üretme ve sergileme olanağı verilmektedir. Kodlama Neden Önemlidir? Bilgi, bilim, bilişim çağındayız ve baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şüphesiz ki bu gelişim durmayacak. Bir kısmını bugün öngörebildiğimiz, bir kısmını ise henüz hiç bilmediğimiz ve hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde ve alanlarda devam edecektir. Ancak bu gelişimin teknoloji, özellikle de bilgisayar ve internet teknolojileri üzerinden devam edeceği tartışmasız bir gerçektir. Öğrenme süreçlerini en aktif yaşayan çocuklar için “kodlama eğitimi” günümüzde çok önemli olmak durumundadır. Bir problemi çözmek için farklı bilişsel becerilerin aynı anda kullanılma süreci olarak tanımlanan kodlamanın, bireylere problemlere çok yönlü çözüm süreci sunmak, sistematik düşünebilmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünebilmek gibi özellikler kazandırdığı düşünülmektedir. Biz çocuklarımızın bölgesinde ve dünyada söz sahibi, lider bir ülke olmak için eleştiren, sorgulayan, problemlere çözüm üreten, sadece bilgiye ulaşıp onu kullanan değil, aynı zamanda bilgi üreten ve küresel perspektifte harekete geçmeye çalışan, kendisine güvenen, donanımlı ve başarılı bireyler yetiştirmek zorundayız. Kodlama eğitimi de bu zorunluluk çerçevesinde “tetikleyici” olarak en önemli role sahiptir.

  “Bu ülkedeki herkes programlamayı öğrenmeli, çünkü insana nasıl düşünmesi gerektiğini öğretiyor.” Steve Jobs