BİLDİRİM

DEĞERLER EĞİTİMİ VE AMACI

Değerler eğitimi kendi kültürümüzü, inancımızı öğrenip yaşayıp davranışa aktarmaktır. Davranışa dönen her bir değeri, insanlara yansıtmaktır. Bunların ışığında bir yandan köklerini sımsıkı tutan diğer yandan da dünya ile entegre olabilen ufku geniş önyargısız bilgiye, yeniliğe açık insanlar yetiştirmektir.

Geleceğimizin teminatı dediğimiz evlatlarımız, içinde bulunduğu ortamlarda insanların değerleri ve inançları ile şekillenir. Karakterleri, vicdanları, sorumlulukları bu yönde gelişir. Çünkü değerler, doğuştan getirilmez toplumsal etkileşim ile gelişir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil genel yaşam tarzımızı etkileme ve belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne ve baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar.

İşte bu sebeplerle yetişen her bir insan, yeni neslin oluşmasında toprağa atılan bir tohumdur. Bu tohumların yetişmesinde öğrenim ve öğretimin rolü çok büyüktür. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak evlatlarımızı sadece akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmiyoruz. Akademik başarısı ile birlikte vicdanlı, vefalı, yaşadığı topluma faydalı, temel insani değerleri benimsemiş bireyler olmalarına özen gösteriyoruz. Her ay belirlediğimiz bir değeri (sevgi-saygı-sorumluluk-yardımlaşma-doğruluk-adalet-eşitlik gibi) ay boyunca farklı etkinliklerle işliyor, ay sonunda öğrencilerimizle yarışmalar düzenliyor, bu etkinlik ve yarışmalara zaman zaman velilerimizin de katılımını sağlıyoruz. Gazi Koleji olarak değerler eğitimi projemizi çok önemsiyoruz.  Destek veren tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.