BİLDİRİM

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Davranış eğitimine ağırlıklı olarak yer veren, estetik eğitiminin müfredatla entegre edildiği ve karakter eğitiminin planlı olarak yürütüldüğü okulumuzda,  öğrenciler;

  • Hoşgörü ortamını en güzel şekilde yaşarlar,
  • Duygusal zekayı ve problem çözme becerilerini içeren “Duyuşsal Eğitim Proğramı” ile, olaylara farklı açılardan bakarlar,
  • Karşılaştıkları problemleri medeni ölçüler  içerisinde çözebilirler.
  • Öz güven ve öz disiplini sistemli olarak geliştirirler,
  • Saygı görmenin, saygı göstermekten geçtiğini bilirler,
  • Evrensel değerleri, ulusal ve uluslararası motiflerle hissederek yaşantılarına katarlar.