BİLDİRİM

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Okulumuzun güçlü öğretim programı, öğrencilerin hem Türkiye’deki, hem yurt dışındaki okullara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlar. Gazi Koleji’ni bitiren öğrencilerimiz, ileri seviyede donanım gerektiren akademik ortamlarda başarılı olacak eleştirel ve analitik düşünce yetisine ve problem çözme becerilerine sahip olurlar. Okulumuzun müfredatında sanat, sosyal bilimler, matematik ve fen alanlarındaki dersler, kapsamlı bir şekilde işlenir, ileri düzeyde araştırma ve tartışma ortamları ile desteklenir. 

Öğrencilerimiz ayrıca Türkçe, matematik, fen, bilgisayar bilimi, resim, müzik ile İngilizce veya Almanca seçtikleri ikinci yabancı dil derslerini alırlar.