BİLDİRİM

Erasmus-Comenius

Comenius Programı, genel olarak, okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedefleyen bir Hayatboyu Öğrenim Programı’dır. Bu amaç doğrultusunda Comenius Programı, öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmaya imkan sağlayan, iş birliğini güçlendiren, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda bireylerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerine destek veren faaliyetler düzenlemektedir.

Ülkeler arası iş birliğini geliştiren, okul eğitimi alanında çalışan personelin mesleki gelişimine katkıda bulunan çalışmaları destekleyen program, Avrupa dillerinin öğretilmesinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmekte ve kültürlerarası diyalog konusunda etkili çalışmalara imkan sağlamaktadır.

Okul Ortaklıkları, ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasında öğrencilerle, öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, farklı ülkelerden okullarla bir ortaklık içinde yer alarak, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan vermektedir.