BİLDİRİM

FELSEFEMİZ

Üçüncü bin yılın başında ülkemizi yönetecek olan bireyler şimdi okul sıralarındalar. Tüm dünya ile birlikte ülkemiz insanının mutlu ve geleceğinin aydınlık olması için neler yapmalıyız ? Biz, ülke olarak çok araştırma yapmak ve bilimi merkez alan bir dünya görüşünü paylaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Bize sürekli ve anlamlı değişim yaşatacak okullara ihtiyaç duyuyoruz. Deneme yanılma yoluyla kaliteli insan yetiştirmenin akılcı olmadığını biliyoruz. O halde kaliteyi tasarım aşamasında gerçekleştirmek zorundayız.

    Özgün okullara ihtiyacımız var : Artık her okul; “Neredeyiz?” diyerek öz değerlendirme yapmalı; “Nereye gitmek istiyoruz?” diyerek amaçlarını ve hedeflerini saptamalı, “Nasıl?” diyerek politikalarını ve stratejilerini belirlemelidir.   Biz, Özel Gazi Anadolu İlk ve Ortaokulu olarak bütüncül bir anlayışı benimsiyoruz.

    Okuldaki etkinlikleri birbirlerinden bağımsız bir şekilde matematik, müzik, sosyal bilgiler, vb. olarak ayrı düşünmüyoruz. Bunlar yapay ayırımlardır ve eğitim sürecini tanımlamak için gerekli olan boyutlardır. Tüm etkinliklerin amacı, çocuğu yaşamın bütünlüğüne yöneltmektir. Yaşamın amacını kavrayarak mutlu bir hayat sürdürebilmek, bütüncül bir yaklaşımı gerektirmektedir. Okulumuz,“çocukların kişiliklerinin bir bütün olarak geliştirilebileceği” görüşünü benimser. Kişiliğin bir bütün olarak gelişmesi ise, toplumun temsilcisi olan aile ve okul arasında kurulacak etkili bir iletişim ve karşılıklı bilgi akışı ile ivme kazanır.