BİLDİRİM

FEN BİLİMLERİ ATÖLYESİ

Atölyelerimiz; 21. Yüzyılın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu atölyelerden birisi olan atölyemiz; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesi amacıyla Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir. Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, sadece içerik öğretimine dayalı eğitim sistemlerinden vazgeçip eğitim sistemlerini sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya yönelik proje tabanlı Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat eğitimine dayandırmayı hedeflemektedirler.

Bulunduğumuz çağda bireylerin meraklı, araştırmacı ve üretken olması beklenmektedir. Bu sebeple bireylerin soru sormalarını, araştırmalarını, üretmelerini ve buluş yapmalarını teşvik edici ve bu konulardaki yetenek ve ilgilerini ortaya çıkarıcı eğitim süreçlerine girmeleri bir zorunluluktur. Bu doğrultuda öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir.

Bu atölyede yapılacak çalışmalar; öğrencilerimizin mühendisliğe, bilim ve teknoloji üretimine ilgi duyması, disiplinler arası bir bakış açısı kazanması ve projelerini somut olarak uygulayabilmesi açısından eğitim sürecinde çok önemli bir yere sahiptir.