BİLDİRİM

ÖĞRETİM SİSTEMİ

Özel Gazi Anadolu İlk ve Orta Okulunda hedefimiz Öğrencilerimizi Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda yetiştirmektir.Bu konuda Öğretmenlerimize, Öğrencilerimize ve Velilerimize görevler düşmektedir. Öğrenci Merkezli bir Öğretim amacımızdır. Bütün çalışmalarda Öğrenmeyi ÖĞRENME ilkesi esas alınır. Öğrencilerdeki bireysel öğrenme farklılıkları ön planda tutulur. Bunun için öğrenci eksiklerinin tamamlanmasında gerek bireysel gerekse toplu olarak etütlere alınırlar. Farklı düşünmelerini sağlayacak etkinlikler yapılır. Öğrencilerin doğal gereksinmelerine göre Öğretim ortamları hazırlanır. Gelecekteki Öğretim hayatları düşünülerek çalışmalar yapılır. Öğretim sistemimizdeki ilk hedef olan Orta Öğretime hazırlık çalışmaları yapılarak en üst düzeyde başarı sağlanmasına çalışılır.