BİLDİRİM

ORTAOKUL REHBERLİK HİZMETLERİ

Gazi Koleji Ortaokul Rehberlik Hizmetlerinin temelinde öğrencilerin kendini tanıma ve kendilerini gerçekleştirmelerine yönelik rehberlik etme hizmetleri yer almaktadır. Her öğrencinin eğitim sürecinde kendini tanımasına fırsat vererek yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimize problem odaklı hareket etmek yerine, sorun ortaya çıkmadan çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal, duygusal, fiziksel, akademik olarak her türlü çalışmalarda öğrencilerimize destek olmaktayız. Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin sadece zorluk yaşadığı alanlarda değil, onları her açıdan destekleyici çalışmalar yürütmekteyiz.

Rehberlik Birimi Olarak Sunduğumuz Hizmetler

-Öğrencilerimizi tanımaya ve takip etmeye yönelik bireysel görüşmeler

-Veliler ile sürekli iletişim halinde olup öğrenci takibini yapmak

-Aylık “Veli Bülteni” hazırlayıp velilere yönelik psiko-eğitsel çalışmalar yapmak.

-Gelişimlerini takip etmek amacıyla bireysel gözlem

-Öğrencileri tanımaya yönelik bireysel envanterlerin uygulanması

-Verimli Ders Çalışma, Öfke Yönetimi,  Zaman Yönetimi, Ders Çalışma Sürecinde uygulanan farklı teknikler,  Sınav Kaygısı, Hedef Belirleme, Arkadaşlık İlişkileri, Sağlıklı Yaşam, Bağımlılıkla Mücadele vb. konularda yaşlarına uygun sınıf rehberliği yapmak

-Okula gelmeyen öğrencilerin günlük takibini yapmak

-Deneme Sınav Sonuçlarını analiz edip etüt programlamak.

-8. sınıf Öğrencilerini hedefledikleri okulların bazılarına ziyarete götürüp öğrencilerin daha iyi motive olmasını sağlamak.

-7. Sınıf Öğrencilerine LGS’ye yönelik bilgilendirici sunum yapmak.

-Sınıf Rehber Öğretmenleri ile sürekli irtibat halinde olup öğrenciyi daha yakından takip etmek

-Değerler Eğitimi Çalışmalarını aktif olarak yürütüp Okul içi yarışmalar, etkinlikler vb. hazırlamak, Değerler Eğitimi Çalışmalarına yönelik sınıfça ziyaretler düzenlemek.

-Belirli Gün ve Haftalar kapsamında kurum ziyaretlerinde bulunup öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz değerleri yerinde öğretmeye çalışmak.