BİLDİRİM

Robotik Kodlama

Gazi Koleji olarak dijital yerliler olan çocuklarımızı dijital becerilerle donatarak yetiştiriyor, onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlıyoruz.

Çağımızda Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) sadece bilgisayar mühendislerinin değil tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde etkin rol oynamaktadır. Her yeni çağın beraberinde getirdiği farklı problemler vardır ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Bu nedenle, dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken yeni problem çözme yöntemleri geliştirmelerini sağlamalıyız. Gerek eğitim sistemi gerekse öğretmenler yeni öğrenme tekniklerini çocuklara erken yaşta kazandırmalıdır.

Bilişimsel Düşünme Yöntemi ise problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir. Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan bir birey;

Bu çerçeveden de görüldüğü üzere bilişimsel düşünme, sadece bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında değil, fen, matematik, sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da öğrencilerin etkin ve verimli düşünmesine destek olmaktadır.

Bilişimsel düşünme, sadece bilgi ve iletişim teknolojileri alanında değil, fen, matematik, sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da öğrencilerin etkin ve verimli düşünmesine destek olur. Bilişimsel Düşünme becerilerinin gelişimi ve bireyde içselleştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi uyguluyor, ilerleyen dönemlerde robotik çalışmaları ve STEM eğitimi ile destekliyoruz.

Kodlama Eğitimi, çocuklarımızın bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, bilişimsel araçların (örneğin yazılım) yazarı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bir uygulamadır.

Kodlama: